Dátová vizualizácia

Pre správne pochopenie a vyhodnotenie akýchkoľvek dôležitých informácií je najefektívnejšou formou ich grafická interpretácia. Človek vníma túto formu sprostredkovania informácií v bežnom živote na každom kroku, preto je prirodzené, že ju vyhľadávame aj v pracovnom prostredí.

Hlavným poslaním vizualizácie dát je ich prezentácia vo forme zrozumiteľných informácií. Vedúci pracovníci tak majú okamžitý prehľad o stave a povahe pre nich dôležitých ukazovateľov. Vedia ich okamžite vyhodnotiť a vhodným spôsobom reagovať, čím sa odstráni potenciál nežiadúceho stavu, prípadne finančných strát.

Spoločnostiam poskytujeme komplexné služby pre získanie a vytvorenie grafických prehľadov z ich dát, potrebných pre podporu rozhodovania na rôznych úrovniach vedenia spoločnosti. V zobrazeniach používame zásady ergonómie pre pohodlné ovládanie a pohyb do hlbších úrovní, kde je možné kombinovať dáta z rôznych zdrojov. Vždy zachovávame firemnú, grafickú identitu klienta, čo umožňuje posilniť úroveň osvojenia medzi používateľmi.

Inovatívne prvky našich jedinečných technológií vám umožnia vydolovať skutočné zlato z vašich dát, nech sú akékoľvek:

  • Prepojením s mapovými podkladmi získate úplne inú perspektívu a ďalší rozmer ako vnímať váš biznis.
  • Automatizáciou tvorby obsahu sa odbremeníte od manuálnej tvorby grafov a reportov a sústredíte na dôležitejšie veci.
  • Strojové učenie a umelá inteligencia (ML & AI) vás bleskurýchle upozornia na dôležité zmeny, ktoré by ste inak hľadali ako povestnú ihlu v kope sena.
  • Pokročilé techniky Data Science otvárajú neobmedzené možnosti pre vaše komplexné analýzy.
  • Moderná doba si vyžaduje moderný prístup – podporou mobilných platforiem máte vaše reporty vždy vo vrecku.
  • Cez bohaté a používateľsky atraktívne možnosti zdieľania sa radi pochválite kolegom s každou novou informáciou.

Vďaka skúsenostiam z rôznych odvetví sme pripravení poskytnúť riešenia pre vsetkých, bez ohľadu na veľkosť a zameranie spoločnosti. Sme presvedčení, že BI by malo byť jednoduché a dostupné pre každého. Reporting a analýzy nesmú byť jadrová veda, ale činnosť na ktorú sa budete tešiť a s radosťou ju zdieľať. To má pochopiteľne priamy vplyv na očakávaný návrat vynaloženej investície (ROI) do BI, ale čo je dôležitejšie, pomôže vám to uspieť v čoraz väčšej konkurencii na trhu.

Menu