Komunita okolo PowerBuildra bola celosvetovo vždy veľmi silná. Vývojári zvyknutí na PB naň nedali dopustiť, hoci produkt v podstate po akvizícii spoločnosti Sybase nenapredoval. Samozrejme, konkurenčné nástroje sa zatiaľ vzdialili na míle ďaleko.
Keď v roku 2016 spoločnosť SAP odovzdala ďalší vývoj PowerBuildra a InfoMakera spoločnosti Appeon, komunita sa nevedela dočkať novej verzie. Appeon robil prieskumy, kde zisťoval, o aké strategické smerovanie má komunita záujem a tomu podriadil vývoj. Pridal aj niekoľko dlho očakávaných vylepšení, aby v roku 2017 vyšla prvá verzia produktu Appeon PowerBuilder 2017 a InfoMaker 2017.

Po spečatení partnerstva so spoločnosťou SAP v septembri 2018 bolo našim cieľom ponúknuť zákazníkom kompletné portfólio pôvodných Sybase produktov, avšak PB a IM nám chýbali, nakoľko cez SAP ich viac nebolo možné dodať.
Preto sme hneď v októbri 2018 uzavreli oficiálne partnerstvo so spoločnosťou Appeon a rozšírili distribúciu kompletného radu produktov Appeon pre SK a ďalšie vybrané krajiny stredo-východnej Európy.

Tento krok bol pomysleným vložením posledného kúska skladačky, čím sa naša snaha o zjednotenie Sybase portfólia úspešne ukončila.

Naša spoločnosť poskytuje kompletné služby: softvérové licencie, licenčné poradenstvo, lokálnu podporu a konzultačné služby pre produkty Appeon.
Pre zákazníkov zo Slovenska s existujúcim kontraktom so spoločnosťou Appeon ponúkame možnosť premigrovať ich licencie pod našu spoločnosť, aby sa tak stali súčasťou staro-novej komunity používateľov PowerBuildra. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

 

Menu