S radosťou oznamujeme slovenskej Sybase komunite, že počnúc septembrom 2018 sa naša spoločnosť stala autorizovaným partnerom spoločnosti SAP, so špecializáciou na pôvodné portfólio produktov Sybase. Ako možno viete, mnohí naši zamestnanci pracovali pre lokálneho distribútora Sybase ešte pred akvizíciou spoločnosťou SAP, bolo preto logickým krokom naštartovať partnerstvo už s novým vendorom a snaha pracovať znovu s tým, čo poznáme dokonale.

Ako to celé začalo

V medziobdobí, kedy pôvodný distribútor utlmil svoje aktivity na slovenskom trhu začal vznikať dopyt najmä po konzultačných službách, ktoré sme pre vás zabezpečovali. Častokrát doslova v bojových podmienkach, nakoľko zdroje informácií či prístupy už neboli aktívne a dostať sa ku kvalifikovanej odpovedi oficiálnej podpory nebolo jednoduché. Ale vždy sme to spolu zvládli.
Avšak nastali prípady, kedy mnohí z vás potrebovali vyriešiť aj komplexnejšie otázky, ako napr. rozšírenie počtu licencií, migrácie licencií, zmena poskytovateľa technickej podpory a pod. Toto bolo umožnené riešiť len oficiálnym partnerom SAPu, pričom sa v tom čase všetci existujúci partneri špecializovali na hlavné portfólio SAPu (ERP, HR, CRM…). Technológie Sybase takmer nik z nich nepoznal, čo vám opäť skomplikovalo život. Vaše početné ťažkosti a trápenie sme prežívali s vami, častokrát bolo zarážajúce sledovať, ako veci, ktoré predtým hladko fungovali odrazu predstavujú neriešiteľný problém, prípadne kde absolútne minoritné problémy (pôvodne riešené do 24hod.) sa naťahujú na rádovo týždne.
To bolo posledným znamením a „nakopnutím“ pre nás, aby sme sa na túto cestu partnerstva so spol. SAP vydali a pomohli opäť zjednotiť slovenskú komunitu Sybase.
Napriek tomu, že to nebola cesta jednoduchá, sme vám za vašu trpezlivosť, dobre mienené podnety, ale aj občasné „hecovanie“ úprimne vďační.

Kde sme teraz

Sme preto hrdí na to, že po absolvovaní náročného interného auditu spoločnosťou SAP môže Dataviz s.r.o. poskytovať kompletný balík SAP SYBASE riešení, zahŕňajúci:

  • Softvérové licencie a licenčné poradenstvo
  • Lokálnu podporu vo vlastnej réžii 24/7
  • Konzultačné služby našich certifikovaných konzultantov

Tak ako doposiaľ, všetci existujúci, ale i noví zákazníci a partneri môžu rátať s férovým jednaním a flexibilným, priateľským prístupom. Našou nikdy nekončiacou snahou, ku ktorej sa týmto zaväzujeme, je robiť veci jednoducho, rýchlo a fér.

Priatelia, sme späť a tešíme sa na staro-novú spoluprácu!

Vitajte opäť na palube!

Team Dataviz

Menu